Darba iespēju festivāla logo

Vēlaties piedalīties darba iespēju festivālā “Visiem!”?

Festivālā brīvā un draudzīgā klātienes atmosfērā iepazīstini ar sava uzņēmuma vai organizācijas darbību, piedāvātajām darba vakancēm, mācību iespējām. Festivāls ir atvērta satikšanās platforma, kuras saturu veido paši dalībnieki, sniedzot tā apmeklētājiem iespēju izzināt profesiju aizkulises un izmēģināt tās praksē. Aicinām uzņēmumus, biedrības, valsts un izglītības iestādes pieteikt savu dalību. Pieteikties

Darba iespēju festivāls "Visiem"

Darba iespēju festivāls "Visiem!"

Ar mērķi palīdzēt atrast darbu tādām sociālā riska grupām kā personām ar invaliditāti, jauniešiem bez iepriekšējas darba pieredzes, pirmspensijas vecuma cilvēkiem, ilgstošiem bezdarbniekiem un jaunajām māmiņām, kurus nereti daļā sabiedrības uzskata par neiederīgiem darba vidē, piekto reizi notiek Darba iespēju festivāls “Visiem!”. Šogad festivālā arī aicināti piedalīties uzņēmumi, kas var piedāvāt darbu skolēniem vasaras brīvlaikā, kā arī augstskolas, koledžas un tehnikumi, kas vēlas praktiskā veidā parādīt piedāvātās izglītības iespējas un apgūstamo profesiju daudzveidību. Festivāls notiks 24. maijā Rīgā, Vērmanes dārzā, dalību festivālā iespējams pieteikt līdz 8. maijam Pieteikties

Apmeklētājs sēž pie kases aparāta Darba iespēju festivālā

Atrodiet jaunus darbiniekus

Risiniet trūkstošo darbinieku problēmu jau tūlīt, piesakoties dalībai darba iespēju festivālā “Visiem!”

Iepazīstiniet ar savu uzņēmumu

Uzrunājiet potenciālos darbiniekus klātienē, lauziet stereotipus par profesiju, ļaujiet iejusties sava uzņēmuma darbinieka lomā.

Ko vēl iegūsiet no dalības festivālā

Dalība festivālā ir ilgtermiņa ieguldījums uzņēmuma kā sociāli atbildīga tirgus dalībnieka tēlā, ko papildinās festivāla apjomīgā pulicitāte medijos un sociālajos tīklos. To novērtēs ne tikai potenciālie darbinieki, bet arī klienti, sadarbības partneri un esošie darbinieki.

Vai jūsu uzņēmumā trūkst darbinieku?

Ja jūsu uņēmumā trūkst darba roku, sazinieties ar mums! Sociālais uzņēmums Ligero ir trūkstošais posms starp jaunieti ar invaliditāti un potenciālo darba devēju. Ligero palīdzēs atrast un apmācīt darbiniekus, sniegs informāciju par nepieciešamo darba vidi un nosacījumiem.

Vai invaliditāte ir šķērslis darba atrašanā?

Ja invaliditāte ir šķērlis darba atrašanā, sazinieties ar Ligero! Esam sociālais uzņēmums, kurš jauniešiem ar invaliditāti rod darba iespējas lielos un mazos Latvijas uzņēmumos.

Daži no uzņēmumiem, kas jau piedalījušies darba iespēju festivālā

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

“Ikviens cilvēks ir vērtība. Katrs cilvēks, neatkarīgi no sava dzīves stāsta, ir pelnījis iespēju iesaistīties darba dzīvē. Latvijā katru gadu samazinās viens no valsts vērtīgākajiem resursiem - cilvēki, tāpēc mēs nevaram atļauties neredzēt tos sabiedrības locekļus, kurus nepamatoti uzskatām par nespējīgiem strādāt. Latvijā cilvēki dzīvotu daudz labāk, ja katrs sabiedrības loceklis varētu iesaistīties darba tirgū un justos noderīgs. Darba iespēju festivāls “Visiem!” ir vieta, kur sastapt un iepazīt vienam otru.”

Liene Reine-Miteva

SIA “Ligero” dibinātāja, festivāla “Visiem!” organizatore

Komanda

Liene Reine-Miteva

Liene Reine-Miteva, Dibinātāja un vadītāja

Sociālā uzņēmēja, kas inovatīvā un radošā veidā ved kopā darba devējus ar saviem potenciālajiem darbiniekiem, it īpaši jauniešiem no reģioniem un cilvēkiem ar invaliditāti. Rūpējas par to, lai katrs cilvēks, neatkarīgi no sava dzīves stāsta, varētu iesaistīties darba dzīvē. Latvijā katru gadu samazinās viens no valsts vērtīgākajiem resursiem - cilvēki, tāpēc mēs nevaram atļauties neredzēt visus sabiedrības locekļus, arī tos, kurus tradicionāli uzskatām par nespējīgiem strādāt. Eiropas Sociālo uzņēmēju TOP 100 nominante, kas uzņēmējdarbībai pievērsās pēc daudzu gadu karjeras Eiropas Komisijā. Pēc izglītības juriste, ar maģistra grādu Eiropas tiesībās. Dzimusi un augusi liepājniece ar dziļu pārliecību par Eiropu!

Inga Muižniece

Inga Muižniece, Attīstības un klientu piesaistes vadītāja

Sociālā uzņēmuma – zvanu centra “Sonido” – dibinātāja un vadītāja. Līdztekus komerciālajai darbībai viņa iedzīvinājusi arī neparastu sociālo projektu “Parunāsim” – bezmaksas tālruņa līniju cilvēkiem, kurus māc vientulība. Inga ir ar sirdi sociālajā uzņēmējdarbībā un uzskata, ka katram biznesam ir jābūt ne tikai pelnošam, bet arī jēgpilnam, kas dod pievienoto vērtību sabiedrībai.

Dalībnieku atsauksmes

“Mēs kā vadošais mazumtirdzniecības franšīzes tīkls Narvesen un lielākā kafijas bāru ķēde Caffeine Latvijā ticam, ka mūsu panākumu atslēga ir mūsu cilvēki. Būtiski komandu veidot spēcīgu, saliedētu un vienotām vērtībām balstītu. Dalība Ligero organizētajā darba iespēju festivālā sniedza iespēju satikt darba meklētājus, kā arī ar meistarklašu palīdzību sniegt padziļinātāku priekštatu par ikdienas darba pienākumiem mūsu uzņēmumos. Mums ir ļoti svarīgi, lai katrs no mūsu kolēģiem, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, etniskās piederības, privātās dzīves apstākļiem un citiem faktoriem, darba vietā justos ērti un labi, jo tikai tā varām vairot pozitīvismu un katru dienu ar smaidu sagaidīt kolēģus un klientus.”

Dace Dovidena

Dace Dovidena

SIA “Reitan Convenience Latvia” valdes priekšsēdētāja

“Ligero rīkotie pasākumi ir dzīves ceļu satikšanās, kur satiekas un atrodas tie, kuriem ir atvērtas sirdis, gaišas domas un spēja ieraudzīt risinājumus ārpus ierastā. Dodot gūtais atgriežas ar pievienoto vērtību. Esi drosmīgs un aizej uz randiņu ar nākotni – cilvēcisks sirds siltums un smaids ir garantēts!”

Dace Lāce

Dace Lāce

Personāla vadības konsultācijas “Talent Art”

“Pasākums Ogrē man deva iespēju iedvesmot cilvēkus ar savu arodu un enerģiju, radot transformāciju ārēji un iekšēji. Iepazīties ar jauniem cilvēkiem un saprast, kādi ir viņu mērķi. Mans galvenais mērķis festivālā bija BŪT un sajust apkārtējos cilvēkus un kolēģus citā arodā. Tikai darot un radot mēs varam virzīties attiecīgajā virzienā un piedzīvot.

Karīna Mošenkova

Karīna Mošenkova

Friziere

“Darba iespēju festivāls Visiem!", kas notika Ogrē, bija lieliska iespēja satikt savus potenciālos darbiniekus. Katrs apmeklētājs varēja iepazīt visdažādākās profesijas un iemēģināt roku tajā. Aprunāties ar nozaru speciālistiem, uzzināt sev interesējošos jautājumus un tikt pie atbildēm uzreiz. Jaunieši ar prieku apmeklēja katru stendu. Un bija ļoti aizrāvušies ar piedāvātajām meistarklasēm. Ļoti interesants bija arī diskusiju panelis, kur uzņēmēji pauda viedokli no savas pieredzes par visdažādākajām situācijām.

Ramona Grīva

Ramona Grīva

Zvanu centrs “Sonido”

“Ligero rīkotie pasākumi ļoti tieši liek paskatīties uz sevi un pavaicāt - “cik daudz es daru, un esmu gatavs darīt sociāli atbildīgas un iekļaujošas sabiedrības veidošanai?”. Tas ir tas pats vecais stāsts par to, kā būtu, “ja ikviens tik zemē sētu vienu graudu veselu”. Mēs katrs esam daļa no lielās bildes - no visas sabiedrības - un katrs varam izdarīt vairāk, nekā domājam. Šī ir vieta, kur atvērt durvis, prātus un sirdis. Ligero pasākumus vieno arī stereotipu laušanas tematika. Stereotipi ir jālauž arī mums, uzņēmējiem un uzņēmumu pārstāvjiem. Ir jālauž stereotipi, ka esam nepieejami, sarežģīti vai skatāmies uz pasauli no sazin kāda “augstā krēsla”. Katrs, kurš padod roku, palīdz ieraudzīt tālāk, noticēt stiprāk. Un ir pietiekami daudz cilvēku, kam tas ir nepieciešams, bet vēl vairāk - kas to var izdarīt.

Mārcis Ļaksa

Mārcis Ļaksa

Finanšu uzņēmums “Capitalia”

“Sociālā uzņēmuma Ligero rīkotais darba festivāls “Visiem!” Ogrē - pasākums, kurā bija iespēja darba ņēmējiem satikties ar potenciālajiem darba devējiem, neformālā un draudzīgā gaisotnē iepazīties ar uzņēmumu piedāvātajām vakancēm. Mums bija prieks par katru festivāla dalībnieku, kurš izrādīja interesi par darba iespējām mūsu uzņēmumā. Mēs kā uzņēmums atbalstām dalību šādos projektos un aicinām turpināt iesākto iniciatīvu.”

Una Vjatere

Una Vjatere

SIA “Ogres Namsaimnieks”

“Ikdienā bieži vien mums rodas daudz un dažādi stereotipiski priekšstati par kādu jomu, produktu, pakalpojumu. Tāpat notiek arī ar mūsu sniegto pakalpojumu vai saražoto produktu. Visbiežāk klientam nav ne jausmas, kā īsti tas notiek. Šādi pasākumi ar meistardarbnīcām sniedz daudz dziļāku ieskatu preču un pakalpojumu tapšanas procesā, izceļot tos pavisam citā gaismā un piešķirot tiem pavisam citu vērtību. Darba iespēju festivālam ir ļoti interesants un radošs formāts, daudz komunikācijas starp rādītāju, ražotāju, preces ņēmēju un potenciālo darbinieku.”

Zane Āmane

Zane Āmane

“Amane SPA”

Kas mēs esam?

“Ligero” ir radīts ar mērķi savest kopā uzņēmējus ar viņu nākotnes darba spēku.
Ir vesels sabiedrības segments, kura potenciāls darba tirgū netiek izmantots, jo gan darba devējam, gan šiem cilvēkiem ir pierasts domāt, ka sadarbība nav iespējama. Šie potenciālie, bet vēl neredzamie darba ņēmēji ir cilvēki ar invaliditāti.
Prognozes ir tādas, ka pēc 9 gadiem tikai 53% no visas sabiedrības būs darbspējīgā vecumā. Un tas ir satraucoši, ņemot vērā faktu, ka jau tagad 10% šo cilvēku ir ar invaliditāti. Tad kā būs nākotnē?
Uzskatu, ka mēs nevaram atļauties ilgāk neredzēt šo resursu. Ieguvēji būs gan tie darba devēji, kuriem trūkst profesionālu, lojālu darbinieku, kas spēj veikt regulāru darbu, gan cilvēki no riska grupām, kuriem tiks iedots reāli sasniedzams mērķis - darbs jomā, kas viņiem padodas un interesē.
Biznesa modelis ir vienkāršs: mēs rīkojam liela mēroga Aktivitāšu dienas, kurās uzņēmēji, maksājot par dalību, var prezentēt savus uzņēmumus jauniešiem, bet jaunieši atrast to nodarbošanos, kas viņus uzrunā visvairāk. Satiekot savu nākotnes darbinieku uzņēmēji ir gatavi nodrošināt šo jauniešu izglītošanos konkrētajā jomā. Papildus nodrošinam sociālizācijas un komunikācijas prasmju attīstīšanu, finanšu pratības veidošanu, dzīves mērķu noteikšana ar karjeras kouču palīdzību, prakses vietā uzņēmumā.

Eiropas Savienības atbalsts

© 2023 SIA "Ligero"